ผ่านไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทาง บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล(1991) จำกัด และ บริษัท อีเอสไอ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในการก่อตั้งบริษัท จึงได้มีการจัดงานแข่งขันกอล์ฟ 30th YEARS ANNIVERSARY ESI GOLF TOURNAMENT 2023 โดยได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ The Royal Golf & Country Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่มลูกค้า และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
          โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานได้มีความรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจ ที่ลูกค้าที่รักและเคารพเป็นอย่างยิ่ง ได้ให้ความสนใจในงานครั้งนี้อย่างคับคั่ง ทำให้การจัดงานแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น สนุกสนาน ตลอดทั้งงาน
          และท้ายที่สุดนี้ทางคณะผู้จัดงานจึงขอกราบขอบพระคุณ คุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของทางบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา และหากทางคณะผู้จัดงานมีข้อผิดพลาดประการใด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย